מצודות על דניאל ז כח

<< מצודות על דניאל • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"עד כה" - עד הנה סוף של דבר החזון

"אנה" - אני דנייאל הרבה מאוד הבהילו אותי מחשבותי וזוהר פני נשתנה עלי והדבר ההוא שמרתי בלבי כי לא אמר לבני דורו כי אם ראשית הדברים ולא כולם וכמ"ש למעלה ראש מלין אמר