מצודות על דניאל ג כז

<< מצודות על דניאל • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


 

מצודת דוד

"ומתכנשין" - ונאספו אחשדרפניא וגו' יועצי המלך וראו את האנשים האלה אשר לא שלט האש בגופם ושער ראשם לא נשרף ונחרך וסרבליהון לא נשתנו מן האש ואף ריח אש לא עברה בהם  

מצודת ציון

"בגשמיהון" - בגופם כי ושבט לגו כסילים (משלי כו)תרגם יונתן ושבטא לגושמיהון

"התחרך" - ענין שריפה כמו לא יחרוך רמיה (שם יב)

"עדת" - עברה כמו לא עדה עליו שחל (איוב כח)