מצודות על דניאל ג כד

<< מצודות על דניאל • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"אדין" - אז נבוכדנצר המלך חרד ועמד בבהלה והרים קול ואמר ליועציו הלא שלשה אנשים השלכנו לתוך האש כשהם קשורים

"ענין" - השיבו ואמרו למלך אמת המלך כן היא

מצודת ציון

"להדברוהי" - הם היועצים המנהיגים כי וינהג את הצאן (שמות ג)תרגם אונקלוס ודבר