מצודות על דניאל ג י

<< מצודות על דניאל • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"אנת" - אתה המלך עשית גזרת אומר אשר כל איש אשר ישמע קול קרן השופר וגו' וכל שאר מיני זמר יפול על פניו וישתחוה אל הצורה

מצודת ציון

"טעם" - ענינו בכל מקום דבר שיש בו ממש הנעשה בטעם ולא דבר של מה בכך