מצודות על דניאל ג כו

<< מצודות על דניאל • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"באדין" - אז קרב נבוכדנצר אל שער התנור

"עבדוהי" - עבדיו של אלהים עליון צאו מן התנור ובואו אלי

"באדין" - אז יצאו מן תוך האש כי עד לא דבר אליהם רכות פחדו לצאת כי האדם הוא בעל בחירה ופן ימיתם בידו