מ"ג דניאל ג כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אדין נבוכדנצר מלכא תוה וקם בהתבהלה ענה ואמר להדברוהי הלא גברין תלתא רמינא לגוא נורא מכפתין ענין ואמרין למלכא יציבא מלכא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱדַיִן נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא תְּוַהּ וְקָם בְּהִתְבְּהָלָה עָנֵה וְאָמַר לְהַדָּבְרוֹהִי הֲלָא גֻבְרִין תְּלָתָא רְמֵינָא לְגוֹא נוּרָא מְכַפְּתִין עָנַיִן וְאָמְרִין לְמַלְכָּא יַצִּיבָא מַלְכָּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱדַ֙יִן֙ נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֔א תְּוַ֖הּ וְקָ֣ם בְּהִתְבְּהָלָ֑ה עָנֵ֨ה וְאָמַ֜ר לְהַדָּֽבְר֗וֹהִי הֲלָא֩ גֻבְרִ֨ין תְּלָתָ֜ה רְמֵ֤ינָא לְגוֹא־נוּרָא֙ מְכַפְּתִ֔ין עָנַ֤יִן וְאָמְרִין֙ לְמַלְכָּ֔א יַצִּיבָ֖א מַלְכָּֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תוה" - תמה

"וקם בהתבהלה" - ועמד בבהלה

"ענין ואמרין" - עונים ואומרים למלך

"יציבא מלכא" - אמת דבר המלך

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אדין" - אז נבוכדנצר המלך חרד ועמד בבהלה והרים קול ואמר ליועציו הלא שלשה אנשים השלכנו לתוך האש כשהם קשורים

"ענין" - השיבו ואמרו למלך אמת המלך כן היא

מצודת ציון

"להדברוהי" - הם היועצים המנהיגים כי וינהג את הצאן (שמות ג)תרגם אונקלוס ודבר

<< · מ"ג דניאל · ג · כד · >>