מצודות על דברי הימים ב לו יז

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק לו
ג • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ויעל" - העיר לב מלך כשדים לעלות עליהם

"הכל נתן בידו" - ה' מסר בידו את הכל

מצודת ציון

"וישש" - כמו וישיש והוא רב הימים מאד כמו גם שב גם ישיש בנו (איוב טו)והוא מלשון יש ר"ל עמד בו הישות ימים רבים