מצודות על דברי הימים ב לו יג

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק לו
ג • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"אשר השביעו" - להיות לו לעבד

"ויקש את ערפו" - הוא ענין מליצה כאלו נתקשה ערפו עד שהיה לו מהאי אפשר לסבב פניו אל ה'

מצודת ציון

"ויאמץ" - חיזק