מצודות על דברי הימים ב לו ט

<< | מצודות על דברי הימים בפרק ל"ו • פסוק ט' | >>
ג • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בן שמונה שנים" - ובמלכים ב' נאמר בן שמנה עשרה שנה ואלו יהויקים אביו המליכו בחייו עשר שנים על כי ראה אשר עם הארץ המליכו לפניו את אחיו הקטן ממנו וחשש פן לאחר מותו ימליכו הקטן לפני הגדול לזה המליכו בחייו ואמר כאן עת מלכו בחיי אביו ובמלכים ב' עת מלכו לאחר מות אביו

"ושלשה חדשים וגו'" - ר"ל משמלך לאחר מיתת אביו ובמלכים ב' לא חש לכתוב עוד עשרה ימים