מצודות על דברי הימים ב לו כב

<< | מצודות על דברי הימים בפרק ל"ו • פסוק כ"ב | >>
ג • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ובשנה אחת" - בשנה הראשונה

"לכלות" - לעת כלה הזמן אשר דבר ה' בפי ירמיהוו והוא בכלות שבעים שנה מעת שכבש נבוכדנצר את יהויקים בראשונה וכאשר פרשנו בדניאל

"ויעבר קול" - צוה להכריז

"בכל מלכותו" - בכל מדינות מלכותו

"וגם במכתב" - שלח הדברים האלה במכתב

"לאמר" - וכה אמר 

מצודת ציון

"העיר" - מלשון התעוררות

"רוח" - רצון כמו הנני נותן בו רוח (מלכים ב יט)

"ויעבר קול" - ענין הכרזה כמו ויעבירו קול (שמות לז)