מצודות על דברי הימים א כט יח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"שמרה זאת" - זכות הנדבה ההיא שמור לעולם

"ליצר מחשבות" - את פעולת מחשבות לבב עמך שהיתה במחשבה טובה ורצויה

"והכן" - אמץ לבבם להפנות אליך

מצודת ציון

"ליצר" - הוא ענין פעולה כמו מי יצר אל (ישעיהו מד)וכן וכל יצר מחשבות לבו (בראשית ז)

"והכן" - מלשון הכנה