מצודות על דברי הימים א כט יא

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"לך וגו'" - ר"ל הגדולה שאני בה והגבורה והתפארת אשר בי והנצחון שעשיתי וההוד שבי הכל המה מידך

"כי כל וגו'" - מוסב על לך לומר כי לך כל אשר בשמים ובארץ

"לך וגו'" - אתה הוא הממליך מלכים ואתה הוא המתנשא את כל אשר הועמד להיות לראש

מצודת ציון

"והתפארת" - מלשון פאר

"והנצח" - מלשון נצחון

"וההוד" - ענין הדר ויופי