מצודות על דברי הימים א כט ה

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כט
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"לזהב לזהב" - את הזהב לכלי הזהב וגו'

"ולכל מלאכה כו'" - ואת כל דבר הנצרך למלאכה הלא המה מסורים ביד החרשים

"ומי מתנדב" - אמר אל העומדים לפניו מי בכם מתנדב מה לחנך את ידו היום בתת נדבה לה' וכאומר מעתה התחילו להתנדב על בנין הבית

מצודת ציון

"חרשים" - אומנים

"למלאות" - ענין חנוך כמו ומלאת יד אהרן (שמות כט)