מצודות על דברי הימים א כט יג

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"מודים וגו'" - על כל העושר הרב אשר נתת לנו

מצודת ציון

"מודים" - מלשון הודאה