מצודות על דברי הימים א כט כה

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כט
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"לעיני כל ישראל" - כולם ראו גדולתו

"הוד מלכות" - ר"ל שהיה נראה בעיני כל אשר הוא הגון וראוי למלוכה מפאת עצמו

"על כל מלך" - על שום מלך שהיה לפניו על ישראל

מצודת ציון

"למעלה" - מלשון עליה והרמה