מצודות על דברי הימים א כט יז

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"וידעתי" - אתה אלהי הן ידעתי שאתה בוחן לבב האדם לדעת מחשבתו ורוצה אתה ביושר לבב לכן התנדבתי הנדבה ההיא ביושר לבב

"ראיתי בשמחה" - ראיתי אני אשר בשמחה נדרו להתנדב לך א"כ גם המה התנדבו ביושר לבב כמוני

מצודת ציון

"בוחן" - מלשון בחינה ונסיון

"הנמצאו" - אשר נמצאו הה"א היא במקום אשר וכן ההקדיש שמואל (לעיל כו)