מצודות על דברי הימים א כז לב

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • טו • טז • יח • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"איש מבין" - בעל בינה

"עם בני המלך" - היו בתמידות עם בני המלך ללמדם חכמה

מצודת ציון

"וסופר" - חכם ובדרז"ל סופר מברך ובור יוצא (ברכות מה)