מצודות על דברי הימים א כז ו

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • טו • טז • יח • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"גבור השלשים" - היה הגבור שבשרים וממונה עליהם

"ומחלוקתו" - המסייע לו

מצודת ציון

"השלישים" - שרים וממונים כמו ומבחר שלישיו (שמות טו)