מצודות על דברי הימים א כז יח

מצודות על דברי הימים א • פרק כז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • טו • טז • יח • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"מאחי דוד" - הוא הנשאר מאחיו כי כולם הרג מלך מואב