מצודות על דברי הימים א כז כט

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • טו • טז • יח • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"בשרון" - בארץ מישור ומקום שמן

"השרוני" - הרגיל לרעות בשרון וכן כל הממונים העמיד על כל דבר אדם הרגיל בה