מצודות על דברי הימים א כז ב

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • טו • טז • יח • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"על מחלוקת" - הממונה על המחלוקת הראשונה המשמשת בחדש הראשון היה ישבעם

"ועל מחלוקתו" - מספר האנשים שעל מחלוקתו היו כ"ד אלף