מצודות על דברי הימים א כב יד

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כב >>
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


מצודת דוד

"בעניי" - ר"ל עם שאני נחשב לעני מול צורך הראוי לבנין בית ה' הנה הכינותי זהב וגו'

"ועליהם" - ע"כ האמור למעלה הוא חוזר