מצודות על דברי הימים א כב טז

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כב
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


מצודת דוד

"לזהב" - הן למלאכת הזהב וגו'

"אין מספר" - אל החכמים

"קום" - הוא ענין לשון זרוז