מצודות על דברי הימים א כב א

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כב >>
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


מצודת דוד

"זה הוא וגו'" - במקום הזה יבנה הבית

"מזבח לעולה" - לפי שרוב הקרבנות הקבועים המה עולות לזה נקרא מזבח העולה