מצודות על דברי הימים א כב טו

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כב >>
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


מצודת דוד

"וכל חכם וגו'" - כל מין חכם בכל מיני מלאכה