מצודות על דברי הימים א כב יג

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כב >>
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


מצודת דוד

"אז תצליח וגו'" - הוא כמו הפוך כאומר אם תשמור וגו' אז תצליח

"חזק ואמץ" - בדבר הנהגת המלוכה

מצודת ציון

"ואמץ" - גם הוא ענין חוזק

"תחת" - ענין פחד ושבר כמו אל תערוץ ואל תחת (יהושע א)