מצודות על איוב ח טז

<< מצודות על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"רטוב הוא" - ר"ל ובדבר רעות הצדיקים ימשילו לומר הנה העץ רענן אשר הוא רטוב אף בעמדו אל מול השמש וענפיו מתפשטים על כל הגן אשר הוא נטוע בו

מצודת ציון

"רטוב" - מלוחלח

"יונקתו" - ענפיו הרכים כמו ויעל כיונק לפניו (ישעיהו נג)