מצודות על איוב ח ז

<< מצודות על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ראשיתך מצער" - הטובה שהיה לך בראשית ימיך תחשב למעט כי הטובה שיהיה לך באחרית ימיך יגדל מאד עד שלמולה תחשב למעט הטובה שהיה לך מאז

מצודת ציון

"מצער" - מעט כמו הלא מצער היא (בראשית יט)

"ישגה" - יתגדל כמו כארז בלבנון ישגה (תהלים צב)