מצודות על איוב ח יז

<< מצודות על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"על גל" - ושרשיו נאחזים אצל גל המים ועומד בגבול של בית אבנים והוא דבר הנותן פאר לאילן

מצודת ציון

"גל" - מעין כמו גולת מים (יהושע טו)

"יסובכו" - יתאחזו כמו עד סירים סבוכים (נחום א)

"יחזה" - ענין גבול כמו מחוז חפצם (תהלים קז)