מצודות על איוב ח ב

מצודות על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"עד אן" - עד מתי תדבר אלה הדברים הלא אמרי פיך יחשבו לכעס חזק

מצודת ציון

"ורוח" - ענינו כעס כמו הניחו את רוחי (זכריה ו)

"כביר" - חזק כמו אל כביר (לקמן לו)