מצודות על איוב ח יח

<< מצודות על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"אם יבלענו" - אם מי ישחיתו לעקרו ממקומו

"וכחש בו" - ר"ל שיעקרו עם כל שרשיו לבל ישאיר שארית מה עד שהאילן יכחש במקומו לומר לא ראיתיך מעולם על כי לא נשאר שם זכרון מה והוא ענין מליצה

מצודת ציון

"יבלענו" - ישחיתנו