מפרשי רש"י על שמות ה יט


מפרשי רש"י על שמות • פרק ה >>
א • ד • ו • ז • ט • יג • יד • טז • יט • כ • כב • 


פסוק

(יט) וַיִּרְאוּ שֹׁטְרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֹתָם בְּרָע לֵאמֹר לֹא תִגְרְעוּ מִלִּבְנֵיכֶם דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ.

רש"י

"ויראו שוטרי בני ישראל" - את חבריהם הנרדים על ידם

"ברע" - ראו אותם ברעה וצרה המוצאת אותם בהכבידם העבודה עליהם לאמר לא תגרעו וגו'


מפרשי רש"י

[יד] ויראו שוטרי בני ישראל את חבריהם. פירוש אף על גב דלא נזכרו 'חבריהם' במקרא, צריך לפרש כנוי "אותם" עליהם, דאם לא כן את מי ראו (כ"ה ברא"ם):

[טו] ראו אותם ברעה וצרה. לא שראו אותם ברע עין כדי להכביד עליהם, שהרי השוטרים היו צדיקים, ובשביל ישראל היו מוכים (רש"י פסוק יד):