מפרשי רש"י על שמות ה יט


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק ה' • פסוק י"ט | >>
א • ד • ו • ז • ט • יג • יד • טז • יח • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ה', י"ט:

וַיִּרְא֞וּ שֹֽׁטְרֵ֧י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֹתָ֖ם בְּרָ֣ע לֵאמֹ֑ר לֹא־תִגְרְע֥וּ מִלִּבְנֵיכֶ֖ם דְּבַר־י֥וֹם בְּיוֹמֽוֹ׃


רש"י

"ויראו שוטרי בני ישראל" - את חבריהם הנרדים על ידם

"ברע" - ראו אותם ברעה וצרה המוצאת אותם בהכבידם העבודה עליהם לאמר לא תגרעו וגו'


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיִּרְאוּ שֹׁטְרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל – אֶת חַבְרֵיהֶם הַנִּרְדִּים עַל יָדָם.
בְּרָע – רָאוּ אוֹתָם בְּרָעָה וְצָרָה הַמּוֹצֵאת אוֹתָם בְּהַכְבִּידָם הָעֲבוֹדָה עֲלֵיהֶם, "לֵאמֹר לֹא תִגְרְעוּ" וְגוֹ'.

מפרשי רש"י

[יד] ויראו שוטרי בני ישראל את חבריהם. פירוש אף על גב דלא נזכרו 'חבריהם' במקרא, צריך לפרש כנוי "אותם" עליהם, דאם לא כן את מי ראו (כ"ה ברא"ם):

[טו] ראו אותם ברעה וצרה. לא שראו אותם ברע עין כדי להכביד עליהם, שהרי השוטרים היו צדיקים, ובשביל ישראל היו מוכים (רש"י פסוק יד):