מפרשי רש"י על בראשית לב ז


בראשית לב:ז


פסוק

(ז) וַיָּשֻׁבוּ הַמַּלְאָכִים אֶל יַעֲקֹב לֵאמֹר בָּאנוּ אֶל אָחִיךָ אֶל עֵשָׂו וְגַם הֹלֵךְ לִקְרָאתְךָ וְאַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ עִמּוֹ.

רש"י

"באנו אל אחיך אל עשו" - שהיית אומר אחי הוא אבל הוא נוהג עמך כעשו הרשע עודנו בשנאתו (ב"ר פ' ע"א)

מפרשי רש"י

יריעות שלמה (מהרש"ל) (כל הפרק)

בד"ה אל אחיך כו' - לא דרשו כלום נ"ב ולי נראה דלא קשיא מידי, דיעקב ציוה להאריך בדברים ולהתאירן על צד ההכנעה, כלומר מעבדיך מאיזה עבד מיעקב וכן לאדוני לאיזה אדון לעשו אבל גבי אל אחיך שחזרו המלאכים בתשובתו מה תועלת יש בתואר הלשון ודו"ק. מהרש"ל :

צידה לדרך (כל הפרק)