מפרשי רש"י על בראשית יב ג


בראשית יב:ג


פסוק

(ג) וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה.

רש"י

"ונברכו בך" - יש אגדות רבות וזהו פשוטו אדם אומר לבנו תהא כאברהם וכן כל ונברכו בך שבמקרא וזה מוכיח (בראשית מח) בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

וכן כל ונברכו בך - פירוש עם מילת "בך", ולכך הביא ראיה מ"בך יברך ישראל" אע"פ שהאחד במנין הדגוש והאחר מבנין נפעל.