מזרחי על רש"י בראשית יב

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

פסוק געריכה

וכן כל ונברכו בך - פירוש עם מילת "בך", ולכך הביא ראיה מ"בך יברך ישראל" אע"פ שהאחד במנין הדגוש והאחר מבנין נפעל.

פסוק העריכה