מפרשי רש"י על במדבר ה כה


<< | מפרשי רש"י על במדברפרק ה' • פסוק כ"ה |
ב • ז • ח • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כז • כח • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר ה', כ"ה:

וְלָקַ֤ח הַכֹּהֵן֙ מִיַּ֣ד הָֽאִשָּׁ֔ה אֵ֖ת מִנְחַ֣ת הַקְּנָאֹ֑ת וְהֵנִ֤יף אֶת־הַמִּנְחָה֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה וְהִקְרִ֥יב אֹתָ֖הּ אֶל־הַמִּזְבֵּֽחַ׃


רש"י

"והניף" - מוליך ומביא מעלה ומוריד ואף היא מניפה עמו שידה למעלה מידו של כהן

"והקריב אותה" - זו היא הגשתה בקרן דרומית מערבית של מזבח קודם קמיצה כשאר מנחות


רש"י מנוקד ומעוצב

וְהֵנִיף – מוֹלִיךְ וּמֵבִיא מַעֲלֶה וּמוֹרִיד (ספרי שם); וְאַף הִיא מְנִיפָה עִמּוֹ, שֶׁיָּדָהּ לְמַעְלָה מִיָּדוֹ שֶׁל כֹּהֵן (סוטה י"ט ע"א).
וְהִקְרִיב אֹתָהּ – זוֹ הִיא הַגָּשָׁתָהּ בְּקֶרֶן דְּרוֹמִית מַעֲרָבִית שֶׁל מִזְבֵּחַ קוֹדֶם קְמִיצָה, כִּשְׁאָר מְנָחוֹת (ספרי שם; סוטה שם).

מפרשי רש"י

[לג] ואף היא מניפה עמו. אף על גב שלא כתב תנופה רק בכהן, ילפינן בגזירה שוה משלמים; כתיב הכא "ולקח מיד האשה", וכתיב גבי שלמים (ויקרא ז', ל') "ידיו תביאנה", מה להלן בעלים עמו, שהרי כתיב "ידיו תביאנה", אף הכא בעלים עם הכהן (סוטה דף יט.):

[לד] זו היא הגשתה. שהרי אי אפשר לפרש הקטרה כמשמעו, דהרי כתיב אחר כך (פסוק כו) "וקמץ הכהן וגו'":

[לה] בקרן דרומית מערבית. זה נתבאר בפרשת צו את אהרן (ויקרא ו', ז'):