מלבי"ם על עזרא י טו


(טו) "אך יונתן", שלא עמדו נגד זה לקנתר על הדבר רק שני אלה, ושנים שעזרום, אבל יתר העם הסכימו לזה: