מלבי"ם על עזרא י ה


(ה) "ויקם", וע"כ השביע עזרא שרי "הכהנים" [ושרי] "כל ישראל" ונעשה הדבר בהסכמת הכלל: