מלבי"ם על עזרא י יא

<< | מלבי"ם על עזראפרק י' • פסוק י"א |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • לד • מד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות(י - יא) "אתם מעלתם", כאשר כל ישראל ערבים זה בזה האשמה מוטלת על כולם, ורצה שיסכימו כולם ע"ז, שבזה כל העובר נפרד מן הכלל, וי"ל כח להענישו הן למות הן לשרושי מדין מלך: