מלבי"ם על עזרא י ט

<< מלבי"ם על עזרא • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • לד • מד • (ט) "מרעידים", בין "על הדבר" דהיינו העבירה, בין מפני "הגשמים":