מלבי"ם על עזרא י לד


(לד)" מבני בני", כבר נחשבו [פסוק כ"ט]? אם לא שהם בני בני: