מלבי"ם על עזרא י לד

מלבי"ם על עזרא • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • לד • מד • (לד)" מבני בני", כבר נחשבו [פסוק כ"ט]? אם לא שהם בני בני: