מלבי"ם על עזרא ח לה

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ח >>
א • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לד • לה • לו • (לה) "הכל עולה", כבר הזכרנו [ו' י"ז] שהיתה הוראת שעה: