מלבי"ם על עזרא ח טו


(טו) "אל הנהר" הנופל אל נהר אהוא, שהנהר הראשון לא היה לו שם מיוחד: