מלבי"ם על עזרא ח טו

מלבי"ם על עזרא • פרק ח >>
א • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לד • לה • לו • (טו) "אל הנהר" הנופל אל נהר אהוא, שהנהר הראשון לא היה לו שם מיוחד: