מלבי"ם על עזרא ח כה

<< | מלבי"ם על עזראפרק ח' • פסוק כ"ה |
א • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות(כה) "ואשקלה להם, ואשקלה על ידם", הוא שקל תחלה ואח"כ שקלו הם שנית, וכן בירמיה [ל"ב ט' י']," לככרים" כ"א משקל ככר: