מלבי"ם על עזרא ח כט

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ח
א • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לד • לה • לו • (כט) "הלשכות", ב' בירושלים נמשך את "בהלשכות של בית ה'":