מלבי"ם על עזרא ח טז

תבנית:ניווט קטעים זמני


(טז) "לאליעזר", שלחתים בשליחות [והלמ"ד במקום את כמו הרגו לאבנר], "ראשים" ראשי העם, "מבינים" חכמים: