מלבי"ם על עזרא ח לד

| מלבי"ם על עזראפרק ח' • פסוק ל"ד | >>
א • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות(לד) "במספר" בין המספר בין המשקל, וכן כתבו גם המשקל וכ"ש המספר: