מלבי"ם על עזרא ח לד

מלבי"ם על עזרא • פרק ח >>
א • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • לד • לה • לו • (לד) "במספר" בין המספר בין המשקל, וכן כתבו גם המשקל וכ"ש המספר: