מלבי"ם על עזרא ג ט

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • (ט)" בני יהודה", אמר זה להבדיל כי גם מבני חנדד היה מי ששמו קדמיאל כמ"ש נחמיה י' י', "לנצח" הוא להשגיח על עושה המלאכה, כי על נצוח השיר היו משתתפים כל הלוים כמ"ש בפסוק הקודם: