מלבי"ם על עזרא ג א

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • (א) "ויגע", כמו הגיע, ובא בקל לאמר שכמעט נגע החדש התאספו, כי הקדימו איזה ימים קודם לכן, להיות שם בר"ה ומועדים שאחריו: