מלבי"ם על עזרא ג ח

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


השאלות

(ח – ט)    למה אמר שתי פעמים לנצח על מלאכת בית ה' לנצח על עושי המלאכה, ותחלה משמע שכל הלוים היו ממונים ע"ז:

(ח) "הבאים מהשבי, לירושלים, לנצח", לומר שירה בעת הנחת היסוד כמ"ש בפ"י: